Time lapse

Embriotransfer se može obaviti najranije dvadeset i četiri sata nakon procesa punkcije, ali se u praksi to rijetko praktikuje. Embrioni se najranije vraćaju nakon 48 sati, a najčešće nakon 72 sata. U posebnim situacijama, period se produžava na nekoliko dana, obično pet ili šest dana. Zameci stari 5 dana u medicini se zovu blastociste i imaju veliki potencijal za implantaciju, odnosno šansu za trudnoću – stvaranje blastocisti je selekcija najkvalitetnijih zametaka. Metodom ‘time lapse’ pospješuje se proces embriotransfera, ali i cjelokupnog procesa vantjelesne oplodnje.

‘Time lapse’ je metoda praćenja i snimanja embriona tokom 24 sata u inkubatorima, kako bi se omogućila bolja procjena kvaliteta embriona i izabrali najbolji embrioni za embriotransfer. Ovom prestižnom tehnologijom klinika „Medico-S“ nastavlja da prati svjetske standarde u oblastima reproduktivne medicine i vantjelesne oplodnje.