Spermiogram

Spermiogram predstavlja analizu sperme koja se izvodi radi utvrđivanja osnovnih kvalitativnih i kvantitavnih parametara. Spermiogram može biti preporučeni nalaz urologa, dio priprema za VTO – kao jedan od uvodnih testova utvrđivanja konkretnog razloga steriliteta, ali i samoinicijativno, po želji pacijenta.

Parametri koji utiču na kvalitet sperme i nalaz spermiograma su:

  • koncentracija spermatozoida
  • pokretljivost
  • vitalnost
  • morfologija
  • likvefakcija
  • pH sperme
  • prisustvo leukocita, eritrocita i drugih ćelija

Kvantitativni parametar spermiograma je volumen. Uobičajenom količinom sperme koji ejakulira muškarac smatra se zapremina između 2 i 6 ml. Veća ili manja količina mogu ukazivati na određene zdravstvene probleme, npr. – blokiranost seminalnih vezikula, ukoliko se radi o premaloj zapremini, stoga je potrebno kompletan uzorak predati u bočicu za uzorkovanje.

Prije nalaza, potrebno je apstinirati od seksualnih odnosa i masturbacije – najmanje 2, a najviše 7 dana.

Koncentracija spermatozoida

Svjetska zdravstvena organizacija – WHO (World Health Organisation) 2010. godine donijela je preporuku da se koncentracija od najmanje 15 miliona spermatozoida po mililitru smatra prihvatljivim minimumom. Koncentracije ispod navedene se vode kao oligozoospermia, dok je azoospermia potpuno odsustvo spermatozoida u ejakulatu.

Pokretljivost

Pokretljivost se, uz koncentraciju i morfologiju, smatra i najvažnijim parametrom spermiograma. Sperma je lošeg kvaliteta, pored dobre koncentracije spermatozoida, ukoliko su oni slabo pokretni. U vezi s tim razlikujemo stepene pokretljivosti, kako bi se izvela kvalitativna poređenja spermatozoida u jednom uzorku:

Rapidno progresivni spermatozoidi – kreću se nekoliko puta brže od ostalih u uzorku, kretanje im je ili pravolinijsko ili blago lučno.

Progresivno pokretni spermatozoidi – kreću se mnogo sporije od rapidno pokretnih, kretanje im je najčešće cirkularno, uvijek nepravolinijsko.

Neprogresivno pokretni spermatozoidi – „trepere“ u mjestu.

Nepokretni spermatozoidi – nema vidljivog pokretanja repa, nikakvi pokreti nisu prisutni.

Asthenozoospermia je stanje kada spermatozidi imaju izrazito lošu pokretljivost, akinozoospermia kada su potpuno nepokretni, necrozoospermia kada su svi spermatozoidi mrtvi.

Morfologija

Morfologija predstavlja proučavanje oblika i forme spermatozoida. Običan ‘zdrav’ spermatozoid oblikom podsjeća na punoglavca i ima 3 osnovna dijela – glavu, vrat i rep. Patološki oblici muških polnih ćelija – megalocefalični: sa prevelikom glavom, duplim repom, duplom glavom, premalom glavom, ‘kragnicom’ oko vrata, smatraju se nepoželjnima. Sprovođenjem ICSI procedure / intracitoplazmatska injekcija spermatozoida/ moguće je izabrati pravilno formirane spermatozoide i upotrebiti  ih za unos u jajnu ćeliju.

Vitalnost

Vitalnost ili „životnost“ je osobina koja definiše da minimum 75% spermatozoida u uzorku treba biti živo.

Likvefakcija

Likvefakcija je proces u kojem sperma prelazi iz želatinoznog stanja nakon ejakulacije u tečno stanje. Proces likvefakcije obično počinje 20-ak minuta nakon ejakulacije, a ukoliko se ne desi nakon 60 minuta, uzrok je povezan sa prostatom. Konzistencija sperme može biti manje ili više viskozna. Povećana viskoznost ukazuje na poremećaj rada akcesornih žlijeda, a može uticati na pokretljivost spermatozoida.

Prisustvo velikog broja leukocita u spermi je leucospermia – signal da pacijent treba uraditi nalaz spermokulture kako bi se otkrilo eventualno prisustvo bakterija koje su uzrok reakcije organizma velikim brojem leukocita.

Homospermia predstavlja prisustvo eritrocita u spermi i najčešće ukazuje na upalu nekog od organa koji proizvodi ili prikuplja spermalnu/sjemenu tečnost: prostata, epididimis, uretra, vas deferans, seminalne vezikule. Uzrok može biti i polno prenosiva bolest.

Normosperia je stanje ukoliko su nabrojani faktori u optimalnom rasponu, dok normozoospermia predstavlja stanje u kojem manje odstupanje neće uticati na oplodnju.