Pregled dojki

Ultrazvučni pregled dojki – ehotomografski pregled dojki je bezopasna pretraga koju pacijent može obaviti bez obzira na starost i pol, ukoliko ima bilo kakvih problema sa dojkama.

Djevojke i žene se preventivno pregledaju jednom godišnje, a preporuka je da se sa pregledima počne oko 25. godine života. Ukoliko pacijentica prilikom samopregleda primijeti promjene, pregled se preporučuje i ranije.

Nakon 38. godine života preporučljivo je uraditi prvu mamografiju koja se, ukoliko je nalaz dobar (kategorizacija BI RADS 1 i BI RADS 2), radi svake 2 do 3 godine, dok se ultrazvučni pregledi nastavljaju raditi jednom godišnje.

Kategorizacija BI RADS 3 kao nalaz spada u komplikovano dobre nalaze, te je u vezi s tim potrebno uraditi kontrolni ultrazvuk i pregled dojki za 6 mjeseci, dok kategorizacija BI RADS 4 ukazuje na potrebnu biopsiju opisane promjene, zbog sumnje da se radi o malignom – zloćudnom oboljenju.

Bitno je da svi pacijenti, odnosno pacijentice vode računa o redovnim pregledima, a važno je znati da sa godinama starosti procentualno raste mogućnost oboljenja od maligne bolesti dojke. I muškarci oboljevaju od karcinoma dojke – 100 puta rjeđe od žena.

Mamografijom i UZ pregledima mogu se vidjeti promjene manje od 1 centimetra, dok se samopregledom mogu opipati promjene veličine od 1 do 2 centimetra – što znači da su redovni pregledi veoma važni i potrebni!