Polno prenosive bolesti

Obuhvata grupu bolesti koje se pretežno prenose polnim putem, a kliničke manifestacije ne  moraju biti na polnim organima.U velikom broju razvijenih zemalja to su najčešće registrovane bolesti. Postoji više klasifikacija ovih bolesti a najčešće su prema kliničkoj i prema uzročnicima bolesti. Brojni su uzroci  porasta broja oboljelih od ovih bolesti. Seksualno sazrevanje mladih je brže, češći su predbračni  seksualni odnosi, lakše uspostavjanje seksualnih kontakata, društvene slobode i demokratizacija, alkoholizam, narkomanija, prostitucija I homoseksualnosti te odbacivanje klasičnih moralnih normi doprinose širenju ovih bolesti.

Najčeći uzročnici  prema klasifikaciji uzročnika su :

– bakterije (N.gonorrhea,Chlamydia trachomatis, Treponema pallidum, Haemophilus ducrei, Mycoplasma hominis, Ureoplasma urealyticum, Shigella, Streptokoki brupe B,

-virusi  (Herpes simplex virus tip1 I 2, Cytomegalovirusi, HIV, Hepatitis B virus, Papiloma virusi, Molluscum conagiosum)

-protozoe (Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, Trichomonas vaginalis)

-Gljivice ( Candida )

-Ektoparaziti  (Phtirius pubis, sarcoptes scabies )

Bolesti koje se danas najčešće šire polnim putem su gonoreja i nespecifične genitalne infekcije ( hlamidije, mikoplazme  i sl ).Sifilis ili lues je u blagom porastu uglavnom u homoseksualaca , česti su genitalni herpes, genitalne bradavice, trihomonijaza .Posebno se brzo širi genitalni herpes a i bolesti za koje se u skorije vrijeme zna da se mogu prenositi i seksualnim putem ( virusni  hepatitis ).

Značaj ovih bolesti je izuzetno porastao i zbog toga što su klinička, laboratorijska i epidemiološka istraživanja otkrila sve češće komplikacije  sa posljedicama; neplodnost, abnormalne trudnoće, prevremeni porođaji, urođene infekcije djece.

Kod bolesti koje se prenose seksualnim putem najvažnije je brzo postaviti  dijagnozu i započeti efikasnu terapiju. Za to je neophodna saradnja bolesnika sa ljekarom. Neophodno je da lječenje bude pod kontrolom ljekara a svaka improvizacija može imati trajne štetne posljedice.

Polno prenosive bolesti su u porastu u adolescentskom dobu, a glavni razlozi tome su biološke prirode – osjetljivost genitalnih organa na infekcije i kulturološki – vaspitanje.

U prevencija bolesti koje se prenose polnim kontaktom postoje dva osnovna zadatka :

–otkrivanje I lječenje oboljelih

-otklanjanje uzroka širenja bolesti.

Otkivanje i lječenje oboljelih je prvenstveno zadatak medicinskih službi.Otkrivanje oboljelih je osnovni princip prevencije polno prenosivih  bolesti jer oboljeli predstavljaju opasnost od  daljeg širenja infekcije. Otežano je zbog često asimptomatskih infekcija, lokacije na skrivenim mjestima, skrivanje od stida zbog bolesti, neinformisanosti o znacima bolesti.

Otklanjanje uzroka širenja polno prenosivih bolesti je veoma kompleksan zadatak koji obuhvata:

-borbu protiv promiskuitetnog ponašanja

-borbu protiv prostitucije

-borbu protiv narkomanije I alkoholizma

-zdravstveno prosvjećivanje najširih slojeva populacije

Postoje tri nivoa prevencije :

Primarna prevencija koja ima cilj da mladima I ostalim ljudima pomogne da vode zdrav život,oslobođeni straha od bolesti.Ovo treba da smanji rizik ulaska u bolest u populaciji prvenstveno formiranjem zdravog ponašanja.

Sekundarna prevencija je usmjerena na modifikovanje oblika rizičnog ponašanja ( pomoć osobi koja je izložena riziku- homo i biseksualci, promiskuitetni, narkomani, seksualni partneri osoba u riziku ) i zaštitu od potencijalnih puteva širenja i prenošenja bolesti.

Tercijarna prevencija je usmjerena na socijalno i medicinsko prihvatanje oboljelih osoba.

Preventivne mjere se teško mogu primjenjivati na cjelokupno stanovištvo pa je potrebno izabrati ciljne grupe;  mladi i adolescenti  kao potencijalno ugrožena kategorija, pripadnici rizičnih grupa i zdravstveno osoblje koje je profesionalno izloženo roziku.