NIFTY

Sigurni , jednostavni i visokopouzdani  prenatalni  testovi  koji određuju rizik od postojanja trisomija 21, 18 i 13 sa tačnošću od  99 %. Nude i mogućnost otkivanja drugih genetskih poremećaja , poput poremećaja broja polnih hromozoma i pola bebe. Većina dostupnih testova  može se napraviti već od 10 nedjelje trudnoće.

NIFTY prenatalni test  zasniva se na uzimanju krvi iz vene i naknadnoj  analizi DNK ploda iz majčine krvi, a test je za trudnicu i plod potpuno bezopasan.

Šta su trisomije ?

Ćelije čovjeka sadrže 46 hromozoma organizovanih u 23 para hromozoma. Trisomija je medicinski termin koji se koristi za stanja u kojima postoji dodatna kopija hromozoma.Postojanje dodatnog hromozoma može uzrokovati ozbiljne urođene fizičke malformacije ili problem u razvoju.Najčeće urođene trisomije koje se otkrivaju  su Downov sindrom (trisomija 21 ) sa učestalošću 1/ 700 na porođaju ,Edwardsov sindrom ( trisomija 18) 1/ 7900 po porođaju I Patauov sindrom( trisomija 13 ) sa 1/ 9500 učestalosti  po porođaju.

Zašto izabrati NIFTY test?

Otkrivanje nepravilnosti hromozoma tokom trudnoće obavlja se kombinovanjem skrining i dijagnostičkih testova. Od skrining testova trenutno se upotrebljavaju rani kombinovani odabir koji podrazumijeva mjerenje hormona i nuhalnog nabora.  Ukoliko je nakon završenih testova rizik visok, ljekar će preporučiti invazivnu dijagnostičku pretragu – amniocintezu ili biopsiju horionskih resica kojom se pouzdano odbacuje ili potvrđuje prisustvo trizomije hromozoma.

Nedostatak trenutnih skrining testova uglavnom se sastoji u tome što je na invazivne dijagnostičke pretrage upućen veliki broj trudnica za koje je utvrđeno da ne nose plod sa Downovim sindromom. Prisustvo trizomije hromozoma potvrđeno je samo u 3% slučajeva a na taj način brojne trudnice koje nose zdrav plod a upućene na invazivne dijagnostičke pretrage nepotrebno rizikuju izazivanje pobačaja koji se desi u 0.8% do 2% slučajeva.

Tokom trudnoće u majčinoj krvi prisutna je slobodna DNK fetusa a testom se analiziraju iz uzorka majčine krvi pomoću uređaja za genetsko sekvenciranje kako bi se odredilo da li su prisutni poremećaji broja hromozoma. Za to nam je potreban samo uzorak od 10 ml majčine krvi

Kako napraviti NIFTY test?

Ginekolog će Vam dati osnovne informacije o testu, te Vas detaljno uputiti u tok pretrage. Nakon savjetovanja slijedi jednostavno uzimanje krvi iz vene, a rok za rezultate testa je 14 dana.

Do marta 2016. godine napravljeno je više od 1.000.000 NIFTY testova širom svijeta. Tačnost dokazana kliničkom studijom na skoro 147.000 trudnica.