Hysteroscopia

Histeroskopija predstavlja minimalno invazivnu hiruršku tehniku koja može biti dijagnostička I terapijska, a ujedno predstavlja i važan dio u ispitivanju steriliteta, ponovljenih pobačaja i/ili abnormalnog krvarenja iz materice. Intervencija u kojoj se koristi histeroskop (uzani teleskop, od 3 do 9 mm) koji se kroz vaginu i grlić materice unosi u materičnu duplju.To je veoma zastupljena endoskopska procedura koja se koristi za vizuelizaciju cervikalnog kanala,endometrijuma,materične šupljine I unutrašnjih ušća jajovoda. Histeroskopija daje pravi uvid u stanje razvijenosti endometrijuma I omogućava ciljanu biopsiju(uzimanje uzoraka) pojedinih djelova.

Moderni histeroskopi su dovoljno tanki da kroz grlić materice prolaze bez njegovog širenja – dilatacije. Unutrašnjoj materice čine dva lista endometrijuma (materične sluzokože) koji su međusobno priljubljeni. Da bi se mogli sagledati, moraju se razdvojiti, a najčešće se to čini ubacivanjem tečnosti između njih. Pregled se obavlja neposredno poslije menstrualnog krvarenja.

Dijagnostička histeroskopija se koristi da bi se ispitala unutrašnjost materice – materična duplja i sluzokoža, postojanje septuma (pregrada) i/ili priraslica, polipa, mioma i drugih abnormalnosti.

Operativna histeroskopija je nastavak dijagnostičke histeroskopije s ciljem operativnog ukljanjanja promjena koje su dostupne (priraslice, polipi, miomi i nejasne promjene), te uklanjanja tkivnih pregrada koje narušavaju normalan oblik materične duplje i ograničavaju začeće, normalan tok trudnoće i čine druge nepogodnosti u menstrualnom ciklusu. Intervencijom se koriguje oblik materične duplje, a uzimanjem dubokih uzoraka materične sluzokože i njihovom histopatološkom analizom dobijamo informacije o građi materične sluzokože i hormonskom uticaju na nju. Mikrobiološka anliza ovih uzoraka može otkriti “nijeme infekcije” – infekcije prisutne u tkivu, koje se na drugi način ne mogu otkriti.

Brojne žene u kasnijem reproduktivnom dobu imaju obilna menstrualna krvarenja, koja ukoliko ne budu zaustavljena hormonskom terapijom, bivaju podvrgnuta histerektomiji ili histeroskopiji. U tom slučaju, histeroskopijom pacijentica je pošteđena velike operacije, uklanjanja jajnika i materice, te potencijalnih opasnosti koju takva operacija nosi. Ova operacija se zove ablacija enometrijuma, gdje se pomoću histeroskopa uradi električna ablacija sluzokože i spriječi ponovno obilno menstrualno i intermenstrualno krvarenje.

Komplikacije dijagnostičke histeroskopije su veoma rijetke. Statistički gledano, dešavaju se u 2% slučajeva i to su:

Probijanje (perforacija) materičnog zida. S obzirom na širinu instrumenta ove perforacije su veoma male i      najčešće spontano zarastaju.

Komplikacije vezane za tečnost kojom se širi materična duplja su odlazak tečnosti u trbušnu duplju i krvne sudove, što izaziva probleme sa arterijskim pritiskom i elektrolitskim disbalansom.

Većina pacijenata ne osjeća tegobe za vrijeme intervencije i nakon intervencije. Postoje i određene neprijatnosti koje se mogu desiti: npr. bol – može se porediti sa nešto jačim menstrualnim bolovima i nije zabrinjavajući.

Ozbiljni rizici su rijetki,ali ih treba imati u vidu: Obilno krvarenje; infekcija;rizici koje sa sobom nosi anestezija.