Dijagnostika u trudnoći

Prenatalna njega

Trudnoća je poseban period u životu svake žene I predstavlja jedno od najljepših iskustava koje sa sobom nosi  ali I veliki osjećaj odgovornosti prema svom djetetu.Potrebna je podrška stručnih lica koji  daju sve neophodne informacije vezane za ovaj period  koji se sa razlogom naziva “ drugo  stanje “.

Savremena medicina omogućava ljekarsku njegu trudnice i bebe. Medicinska njega tokom fetalnog života govori o odgovornosti roditelja i ljekara u borbi za zdravo potomstvo.

Savremena prenatalna dijagnostika

Prenatalna dijagnostika predstavlja skup dijagnostičkih metoda kojima je moguće utvrditi promjene na embrionu ili fetusu prije rođenja. Dijagnostika je usmjerena ka utvrđivanju postojanja hromozomskih aberacija, većih razvojnih abnormaliteta, ali dozvoljava i rano utvrđivanje činjenica – pol djeteta. Metode variraju od neinvazivnih, pa sve do onih invazivnih koji nose izvjestan stepen rizika za gubitkom ploda.

Prenatalna dijagnoza pruža mogučnost selektivnog abortusa u slučajevima kada je određenim metodama utvrđeno prisustvo malformisanog fetusa.Obavlja se samo onda kada za to postoje jasne indikacije,kako rizik samog metoda ne bi bio veći od rizika rađanja oboljelog potomstva.

Dijagnostika se vrši iz više razloga i u svim razvijenim zemljama buduće majke prolaze kroz neki vid prenatalne dijagnostike. Poznavanje mogućih patoloških promjena na plodu prije rođenja višestruko je važno. Omogućava da se roditelji prilagode zdravstvenim potrebama koje će novorođenče imati, omogućava zdravstvenim radnicima uvid u moguće komplikacije  tokom ili nakon porođaja, a ostavlja prostor i za eventualnu odluku o medicinskoj indikaciji za prekid trudnoce .

Indikacije za prenatalnu dijagnostiku:

-predhodno rođenje djeteta sa anomalijama (mentalna retardacija,aneuplodija,genetske bolesti)

-habitualni abortusi,mrtvorođenost

-neobjašnjive smrti predhodne novorođenčadi

-povećan rizik od rađanja djeteta sa anomalijama( starost majke preko 35 god života)

-Problemi  u aktuelnoj trudnoći (izloženost teratogenim lijekovima,patološki nalazi markera u skrining metodama, suspektne anomalije pri  kontrolnim ultrazvučnim pregledima ).

Prenatalna dijagnostika može biti :

NEINVAZIVNA PRENATALNA DIJAGNOSTIKA

  • Ultrazvučni pregled – skrining
  • Doppler sonografija
  • Određivanje alfa-fetoproteina u majčinom serumu
  • Double test I Triple test
  • OGTT
  • Dnevni profil šećera u krvi

INVAZIVNA PRENATALNA DIJAGNOSTIKA

-preimplantaciona genetska dijagnostika

-punkcija horionskih čupica

-amniocenteza  ( rana I kasna)

– Punkcija posteljice

-Kordocenteza

-fetoskopija /biopsija

Amniocenteza  I kordocenteza – invazivne metode koje daju tačne i decidne podatke o anomalijama kao što su Downov, Edwardsov i Turnerov sindrom.

AMNIOCENTEZA  je punkcija amnionske šupljine I uzimanje plodove vode za analizu : kariotipizacija, određivanje AFP,dijagnostika infekcije, dijagnoza zrelosti pluća, određivanje inzulina,mikrobiološka  dijagnostika).

Može biti : RANA amniocenteza I radi se najčešće od 16 do 18.gestacijske nedelje sa rizikom nastanka abortusa do oko 05. -1 %.

KASNA amniocenteza se radi u trećem trimestru trudnoće.

KORDOCENTEZA  je punkcija pupčane vene radi uzimanja fetalne krvi za dalje dijagnostičke procedure (kariotipizacija, molekularno –genetsku dijagnostiku, dijagnostiku infekcija, dijagnostiku fetalne anemije, trombocitopenije ). Radi se od 18 .gesacijske nedjelje pa sve do porođaja a može služiti I za fetalnu terapiju. Prije praktičnog izvođenja potrebno je procjeniti rizike od abortusa ili prevremenog porođaja ( do 3 % ) I koristi koje se mogu dobiti ovom procedurom.

U slučajevima anomalija utvrđenih genetskom analizom, pacijentima se preporučuje prekid trudnoće, uz objašnjenje razloga i posljedica po plod.

Postoje promjene koje ne predstavljaju problem za plod i koje će i pored prisustva omogućiti pravilan razvoj djeteta – hromosomopatije.

Ukoliko je riječ o anomalijama koje izazivaju manifestne promjene, zastoj u razvoju i smanjenu inteligenciju, izbor je na pacijentu, dok je zadatak ljekara da upozna šta se može očekivati tokom razvoja djeteta.