”Time lapse” je metoda praćenja i snimanja embriona tokom 24 sata u inkubatorima, kako bi se omogućila bolja procjena kvaliteta embriona, te izabrali najbolji za embriotransfer. Ovom prestižnom tehnologijom klinika „Medico-S“ nastavlja da prati svjetske standarde u oblastima reproduktivne medicine i vantjelesne oplodnje.

Kada se obavlja embriotransfer

Embriotransfer se može obaviti najranije 24 sata nakon procesa punkcije, ali se u praksi to rijetko praktikuje. Embrioni se najranije vraćaju nakon 48 sati, a najčešće nakon 72 sata. U posebnim situacijama, period se produžava na nekoliko dana, obično pet ili šest.

Zameci stari 5 dana u medicini se zovu blastociste i imaju veliki potencijal za implantaciju, odnosno šansu za trudnoću. Stvaranje blastocisti je selekcija najkvalitetnijih zametaka. Metodom ”time lapse” pospješuje se proces embriotransfera, ali i cjelokupnog procesa vantjelesne oplodnje.