Spermiogram predstavlja analizu sperme koja se izvodi radi utvrđivanja osnovnih kvalitativnih i kvantitavnih parametara. Spermiogram može biti preporučeni nalaz urologa, dio priprema za VTO – kao jedan od uvodnih testova utvrđivanja konkretnog razloga steriliteta, ali i samoinicijativno, po želji pacijenta.

Na kvalitet i nalaz spermiograma utiču sljedeći parametri: koncentracija spermatozoida, pokretljivost, vitalnost, morfologija, likvefakcija, pH sperme, prisustvo leukocita, eritrocita i drugih ćelija.

Kvantitativni parametar spermiograma je volumen. Uobičajenom količinom sperme koju ejakulira muškarac smatra se zapremina između 2 i 6 ml. Veća ili manja količina mogu ukazivati na određene zdravstvene probleme.

Prije nalaza, potrebno je apstinirati od seksualnih odnosa i masturbacije – najmanje 2, a najviše 7 dana.