Saradnja sa Fondom zdravstvenog osiguranja RS

zdravstveno

Fond Republike Srpske u cijelini finansira dva postupka vantjelesne oplodnje ženama do 40 godina starosti, ženama od 41 do navršene 42-ge godine Fond finansira 40% troškova.

Ženama koje su starije od 42 godine, ukoliko rode dijete postupkom vantjelesne oplodnje Fond refundira sve troškove.