Publikacije

publikacije

 • Priručnik „Kako roditi zdravo dijete?“ pisan da informiše trudnice i porodilje…
 • Autori: prof dr Nenad Babić, doc dr Sanja Sibinčić, prof dr Nebojša Jovanić, dr Ranka Kalinić
 • Priručnici „Lavirint puberteta“ 1 i 2
 • Autori: prof dr Nenad V. Babić, doc dr Sanja Sibinčić, prof dr Jelica Samardžić-Predojević, dr Ranka Kalinić, mr Jelena Milinović
 • Iz recenzije akademika Vojina Šulovića:
 • …“knjiga predstavlja razgovor autora sa svojom i drugom djecom bez želje da se nameću neke maglovite i nedovoljno dokazane istine, a ponajmanje da se mladim i osjetljivim ljudskim stvorenjima drže neke pridike o načinu ponašanja….“
 • -„Prevencija i kontrola reproduktivnog zdravlja“, „Hronične nezarazne bolesti“ – D. Vulić, N. Babić, S. Sibinčić i drugi autori.. 2011.
 • -„Reproduktivni potencijal adolescenata u RS“ – N. Babić, S. Sibinčić 2010.
 • -„Analiza demografske i situacije i sprovođenje pronatalitetnih mjera u RS“ – naučno – istraživačka studija prof dr Nenad V. Babić, prof dr Draško Marinković, doc dr Sanja Sibinčić i drugi BL, 2009.
 • -„Promjene fetoplacentne jedinice krajem trudnoće“ S. Sibinčić – perinatalna medicina – A. Balić i drugi autori
 • -radovi na temu humane reprodukcije i perinatologije
 • – Vulic D, Babic n, Sibincic S, Hronične nezarazne bolesti, prevencija i kontrola,
  Banja Luka, 2011.
 • – Babić Nenad, Sibinčić Sanja i dr, Reproduktivno potencijal adolescenata u Republici Srpskoj;Akademija nauka i umjetnosti RS, Banja Luka, 2010.
 • – Marinković Draško, Sanja Sibinčić i dr: Analiza demografske situacije i sprovođenja pronatalitetnih mjera u RS naučno- istraživačka studija, Banja Luka, 2009.
 • – Babić Nernad, Sibincic, Sanja i dr. .: Lavirint puberteta (Fiziologija menstrualnog ciklusa; Oplodnja), Banja Luka, 2009.
 • – Sibincic, Sanja at al.: Kako roditi zdravo dijete (Fiziologija menstrualnog ciklusa; Antenatalna zastita trudnoce), Banja Luka, 2009
 • – Balić A, Sibincic, S.: Promjene fetoplacentne jedinice krajem trudnoće u Balić, A. et al: Perinatologija, Tuzla, 2007. – Objavljena 24 rada na temu humane reprodukcije.