Pregled dojki

pregleddojki

Ultrazvučni pregled dojki ( ehotomografski pregled dojki ) je bezopasna pretraga koju pacijent može obaviti bez obzira na starost i pol ukoliko ima bilo kakvih problema sa dojkama.

Djevojke i žene se preventivno pregledaju jednom godišnje, a preporučljivo je da se sa pregledima počne već oko 25 godine života.

Ukoliko je pacijentica prilikom samopregleda nešto primjetila onda i i ranije. Nakon 38 godine života je preporučljivo uraditi prvu mamografiju koja se ukoliko je nalaz dobar ( kategorizacija BI RADS 1 i BI RADS 2 ) radi na 2-3 godine dok se ultrazvučni pregledi rade jednom godišnje.

Ukoliko je u zaključku kategorizacija BI RADS 3 nalaz spada u komplikovano dobre nalaze i tada je potrebno kontrolni ultrazvuk, pregled dojki, uraditi za 6 mjeseci.

Kategorizacija BI RADS 4 znaci da je potrebna biopsija opisane promjene zbog postojanja sumnje da se možda radi o malignom – tj. zloćudnom oboljenju.

Ultrazvučne preglede dojki radi ljekar specijalista radiolog sa iskustvom iz dijagnostike dojke ( što podrazumjeva UZ preglede i mamografiju ) ali prije svega toga je potrebno da pacijentica obavi klinički pregled koji obavlja hirurg.

U našoj zemlji žene same moraju voditi računa da redovno obavljaju preglede, ( nema redovnih poziva od strane zdravstvene institucije ) a važno je napomenuti da sa godinama starosti procentualno raste mogućnost oboljevanja od maligne bolesti dojke.

Bitno je napomenuti da i muškarci oboljevaju od karcinoma dojke, ali 100 puta rjeđe nego žene.

Takođe je važno reći da kada pacijentica sama napipa promjenu ta promjena je obično već veća od 1-2 cm a mamografijom i UZ pregledima se mogu naći promjene manje od 1 cm ! Zato su redovni pregledi, potreba.

Ultrazvučni pregled dojki je bozbolna dijagnostička procedura.