Slijedeći savremene trendove u medicini, klinika Medico- S radi sigurne, jednostavne i visokopouzdane prenatalne testove /NIFTY/ koji određuju rizik od postojanja trisomija 21, 18 i 13 sa tačnošću od 99 %.

Nude i mogućnost otkrivanja drugih genetskih poremećaja, poput poremećaja broja polnih hromozoma i pola bebe. Većina dostupnih testova može se napraviti već od 10 nedjelje trudnoće.

NIFTY prenatalni test zasniva se na uzimanju krvi iz vene i naknadnoj analizi DNK ploda iz majčine krvi, a test je za trudnicu i plod potpuno bezopasan.

Šta su trisomije?

Ćelije čovjeka sadrže 46 hromozoma organizovanih u 23 para hromozoma. Trisomija je medicinski termin koji se koristi za stanja u kojima postoji dodatna kopija hromozoma. Postojanje dodatnog hromozoma može uzrokovati ozbiljne urođene fizičke malformacije ili problem u razvoju. Najčeće urođene trisomije koje se otkrivaju su Downov sindrom (trisomija 21) sa učestalošću 1/ 700 na porođaju, Edwardsov sindrom (trisomija 18) 1/ 7900 po porođaju i Patauov sindrom(trisomija 13) sa 1/ 9500 učestalosti  po porođaju.

Zašto izabrati NIFTY test?

Nedostatak postojećih skrining testova uglavnom se sastoji u tome što je na invazivne dijagnostičke pretrage kao što je amniocenteza, upućen veliki broj trudnica za koje je utvrđeno da ne nose plod sa Downovim sindromom. Prisustvo trizomije hromozoma potvrđeno je samo u 3% slučajeva, tako da veliki broj trudnica koje nose zdrav plod, a upućene su na invazivne dijagnostičke pretrage, nepotrebno rizikuju izazivanje pobačaja.

Tokom trudnoće u majčinoj krvi prisutna je slobodna DNK fetusa, a ovim testom DNK fetusa analizra se prisustvo poremećaja broja hromozoma.

Za to nam je potreban samo uzorak od 10 ml majčine krvi.

Kako napraviti NIFTY test?

Vaš ginekolog će vam dati osnovne informacije o testu, te vas detaljno uputiti u tok pretrage. Nakon savjetovanja slijedi jednostavno uzimanje krvi iz vene, a rok za rezultate testa je 14 dana.

Do marta 2016. godine napravljeno je više od 1.000.000 NIFTY testova širom svijeta, a njegova tačnost je dokazana kliničkom studijom na skoro 147.000 trudnica.