Menopauza

Menopauza  je po definiciji u stručnoj literaturi posljednja menstruacija u životu žene. O njoj se može govoriti tek pošto prođe godina dana od posljednje menstruacije. Prirodno menopauza nastaje poslije četrdesete godine kada se iscrpe ovarijalni folikuli. Srednje doba nastanka menopauze je oko 50 godina života.Menopauza predstavlja prirodnu fazu kod žena –  vrijeme u životu žene kada završava plpdno razdoblje ,prestaje menstruacija i javljaju se brojne promjene koje se povezuju sa starenjem.

PREVREMENA  MENOPAUZA  se dešava od 30  do 40 godine starosti . Može biti idiopatska  ili nastati poslije odstranjenja jajnika ili njihovog otećenja radijacijom,hemioterapijom ili infekcijama.

PERIMENOPAUZA je  vrijeme prije i poslije menopauze ( oko 2 do 3 godine prije i isto toliko poslije menopauze).

PREMENOPAUZA  je period  od 3 do 5 godina koji predhodi menopauzi. U ovom periodu odgovor ovarijalnih folikula na hormonske podražaje postaje nepredvidiv. Kao rezultat toga nastaju anovulacije sa amenorejom(izostankom menstruacija ) i raznim simptomima koji prate klimakterijum.

POSTMENOPAUZA  je vremenski period koji počinje pošto protekne godina dana od menopauze.Djeli se na ranu i kasnu postmenpauzu.

KLIMAKTERIJUM  je vremenski razmak između kraja pune sekualne zrelosti i početka senijuma od 45 godine do 60 godine starosti.

KLIMAKTRIČNI SINDROM  je trijas simtoma; valunzi toplote,pojačano znojenje i vrtoglavica koji se javljaju u klimakterijumu  kod 50 do 80 % svih  žena a nastaju zbog relativnog nedostatka estrogena.

SENIJUM je stanje organizma žene koje nastaje poslije dugogodišnjeg nedostatka estrogena,a karakteriše se atrofijom sluznica i vezivnog tkiva,osteoporozom,arteriosklerozom i psihičkim tegobama.

U klimakterijumu se razlikuju :

-rane promjene u organizmu žene

-na reproduktivnim organima/prestanak menstrualnog krvarenja,pojava napada vrućine,smanjena vlažnost sluznice vagine,atrofija vaginalnog epitela,smanjenje veličine uterusa,cervixa I jajnika, pojava opuštanja pelvičnih mišića I kao posljedicu toga prolaps uterusa, cistokele I rektokele/.

-na urinarnom traktu /češće mokrenje,noćno mokrenje,atrofija epitela mokraćnih puteva,nestabilna bešika/

-na dojkama /smanjenje osjetljivosti,veličine I pojava manjih benignih cista/

-psihički  simptomi /depresija,oscilacije raspoloženja,razdražljivost /

-kasne promjene u organizmu žene

-osteoporoza

-kardiovaskularne bolesti

Tabu tema za mnoge žene je i suvoća vaginalne sluzokože zbog nedostatka estrogena, a u takvoj situaciji žena je podložna infekcijama, koje ranije nije imala, a koje nastaju zbog istanjene sluzokože i promijenjenog Ph faktora – kiselosti vagine i mokraćnih kanala.

Prof. dr sc. med. Svetlana Vujović, član Svjetkskog borda za menopauzu i predsjednica Srpskog udruženja za menopauzu ističe da informacije ovih organizacija kažu da je u posljednjih 15 godina došlo do ogromnog porasta broja mladih žena koje su prije 40. godine ušle u menopauzu – najmlađa pacijentica dobila je menstruaciju u 16. godini, a u menopauzu ušla u 18. godini, a da se posebno treba obratiti pažnja na redovnost menstruacije, jer se tu mogu kriti poremećaji koji će uticati na dalji kvalitet života, u svakom smislu.

Preuranjena menopauza kao sve prisutniji fenomen danas, može se spriječiti i lijekovima, a koji su dostupni u Republici Srpskoj. Lijekovi nisu skupi, ali je najvažnije terapiju uvesti na vrijeme i u vezi s tim – pravovremeno se obratiti ljekaru. Ljekari preporučuju ženama da se jave ukoliko im menstruacija postane neredovna, radi stabilizovanja hormonskog statusa i vraćanja redovne menstruacije do 55. godine. Najnoviji  terapijski modaliteti mogu omogućiti potomstvo ženama sa preuranjenom menopauzom, a ženama u poznijim godinama – ublažiti simptome.