Lista nalaza za IVF

Lista_nalaza_za_IVF-2

Vantjelesna oplodnja se provodi kao terapija neplodnosti kad ne postoji drugi, jednostavniji način liječenja steriliteta. Veoma nam je bitno da uradite sve potrebne nalaze. Navodimo vam osnovne nalaze bez kojih ne možemo početi postupak:

 • hormonski status (nivo estrogena, progesterona, FSH, LH, prolaktina) drugi ili treći dan menstrualnog krvarenja
 • hormoni štitne žlijezde (TSH, T3, T4)
 • antiMüllerian hormon – od drugog do sedmog dana ciklusa
 • mikrobiološki brisevi: test na hlamidiju, mikoplazma I ureoplazma, cervikalni I vaginalni bris
 • papa nalaz (po potrebi kolposkopija)
 • markere zaraznih bolesti (za oba partnera) – HBV, HCV, HIV, VDRL, HbSAg
 • krvnu grupu i Rh faktor,
 • spermiogram I spermokulturu
 • kopije dosadašnje ginekološke/androloške dokumentacije

Neki pacijenti će morati da urade dodatne pretrage u zavisnosti od njihove dijagnoze, a nakon preporuke ljekara – ginekologa. Najčešće su to neki od sljedećih nalaza:

 • hormonski status – dodatno: progesteron (21. dana ciklusa), 17-OHP i kortizol, ukupni testosteron, DHEA-s i SHBG
 • insulin na tašte i 120min. nakon obroka
 • profil glukoze
 • nalaz na trombofilije (urođene i stečene)
 • vitamin D
 • histeroskopija