Liječenje neplodnosti

U Republici Srpskoj 15 do 18% parova ima problem neplodnosti. Ohrabruju podaci da su liječenja sve uspješnija.

Liječenje neplodnog para:

  • stimulacija ovulacije
  • vantjelesna oplodnja ( IVF/ICSI )
  • inseminacija ( AIH )

Tokom stimulacije, i Vi imate mogućnost da putem monitora (ekrana) pratite folikulometriju i razvoj folikula.

Nakon 48 sati obavještavamo Vas o oplodnji i diobi embriona, nakon čega zajedno donosimo odluku o danu embriotransfera. Na dan embriotransfera obavljamo konsultacije i zajedno se dogovaramo o broju vraćenih embriona ili postupku njihovog zamrzavanja.

Tokom samog embrio transfera na monitorima možete da vidite slike embriona koji su se pravilno razvili kao i onih koji su stali u razvoju. Na Vašem otpusnom listu nalazi se i slika vraćenih embriona.