Počeci liječenja neplodnosti u Republici Srpskoj biomedicinski potpomognutom oplodnjom ujedno su i su počeci rada prof. dr Sanje Sibinčić u oblasti humane reprodukcije i prvih procedura koje je uz podršku kolega iz Beograda, a potom i samostalno, obavljala u prvoj specijalizovanoj zdravstvenoj ustanovi za vantjelesnu oplodnju u Republici Srpskoj, Medico-S.

Prva beba rođena je nedugo nakon osnivanja klinike 8. decembra 2003. godine,a danas sa ponosom ističemo da velika Medico- S porodica broji više od 1000 beba koje su rođene postupkom vantjelesne oplodnje.

DVA POSTUPKA O TROŠKU FONDA ZO REPUBLIKE SRPSKE

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske pokriva troškove dvije procedure vantjelesne oplodnje za parove iz Republike Srpske kojima je to jedina mogućnost začeća.

Fond je od 2007. godine finansirao jednu proceduru vantjelesne oplodnje, dok od kraja 2011. godine na inicijativu predsjednika Republike Srpske pokriva troškove i drugog pokušaja vantjelesne oplodnje.

Pravni propisi za VTO

Načini da parovi ostvare pravo na vantjelesnu oplodnju iz obaveznog zdravstvenog osiguranja definisani su Pravilnikom o sadržaju, obimu i načinu ostvarivanja zdravstvene zaštite Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

Zahtjev za prvi i drugi pokušaj vantjelesne oplodnje mogu da podnesu svi parovi kojima je ova procedura jedina mogućnost začeća.

Kriterijumi za odobravanje se uglavnom odnose na medicinske indikacije, a tačni uslovi su dokazan sterilitet i bračni status, odnosno vanbračna zajednica u trajanju od najmanje dvije godine.

Starosna dob

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske finansira dva postupka vantjelesne oplodnje ženama do 40. godine starosti, ženama od 41. do navršene 42. godine Fond finansira 50 odsto troškova.

Ženama koje su starije od 42 godine, ukoliko rode dijete postupkom vantjelesne oplodnje, Fond u potpunosti refundira troškove.

Ugovor za pružanje usluge vantjelesne oplodnje osiguranicima Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske zaključen je sa klinikom „Medico-S“, prvom i jedinom zdravstvenom ustanovom specijalizovanom za liječenje neplodnosti i prvim i jedinim centrom za vantjelesnu oplodnju u Republici Srpskoj.

ZAKONSKA REGULATIVA

Izrada Zakona o liječenju neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje u Republici Srpskoj je u toku, a pružanje usluga biomedicinski potpomognute oplodnje u ovom trenutku regulisano je Pravilnikom o uslovima za početak rada zdravstvene ustanove koji je propisalo Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, a kojim se određuju prostorni, kadrovski i uslovi u vezi s opremom (članovi 69, 70. i 71.) za pružanje usluga asistirane reproduktivne tehnike.