Trudnoća je poseban period u životu svake žene i predstavlja jedno od najljepših iskustava u životu svake žene, ali i veliki osjećaj odgovornosti prema svom djetetu. Zbog toga je potrebna podrška stručnih lica koja će pratiti rast i razvoj vašeg djeteta, i davati informacije budućim roditeljima u vezi sa svim detaljima perioda koji se, ne bez razloga, naziva “drugo stanje”.

Savremena prenatalna dijagnostika

Savremena prenatalna dijagnostika je skup različitih metoda kojima je moguće utvrditi promjene na embrionu ili fetusu prije rođenja. Dijagnostika je usmjerena ka utvrđivanju postojanja hromozomskih aberacija, većih razvojnih abnormaliteta, ali dozvoljava i rano utvrđivanje činjenica – pol djeteta.

Poznavanje mogućih promjena na plodu prije rođenja je od višestruke važnosti i omogućava da se roditelji prilagode zdravstvenim potrebama koje će novorođenče imati, omogućava zdravstvenim radnicima uvid u moguće komplikacije  tokom ili nakon porođaja, a ostavlja prostor i za eventualnu odluku o medicinskoj indikaciji za prekid trudnoce .

Metode prenatalne dijagnostike

Pod neinvazivnom prenatalnom dijagnostim podrazumjeva se ulttrazvučni pregled, doppler sonografija, određivanje alfa-fetoproteina u majčinom serumu, double test i triple test, OGTT, kao I redovna kontrola šećera u krvi.

Klinika Medico S radi I invazivne dijagnostičke procedure poput: preimplantaciona genetska dijagnostika, punkcija horionskih čupica, amniocenteza  (rana I kasna), punkcija posteljice, kordocenteza i fetoskopija /biopsija.

Amniocenteza i kordocenteza

Amniocenteza i kordocenteza – invazivne metode koje daju tačne i decidne podatke o anomalijama kao što su Downov, Edwardsov i Turnerov sindrom.

U slučajevima anomalija utvrđenih genetskom analizom, pacijentima se preporučuje prekid trudnoće, uz objašnjenje razloga i posljedica po plod.

Postoje promjene koje ne predstavljaju problem za plod i koje će i pored prisustva omogućiti pravilan razvoj djeteta – hromosomopatije.

Ukoliko je riječ o anomalijama koje izazivaju manifestne promjene, zastoj u razvoju i smanjenu inteligenciju, izbor je na pacijentu, dok je zadatak ljekara da upozna šta se može očekivati tokom razvoja djeteta.