Dijagnostika u trudnoći

pregled

Prenatalna njega

Savremena medicina omogućava ljekarsku njegu i trudnice i njene bebe. Medicinska njega tokom fetalnog života govori o odgovornosti roditelja i ljekara u borbi za zdravo potomstvo.

Savremena prenatalna dijagnostika:

Papa, double i triple testovi – ovim neinvazivnim testovima se određuju grupe rizika za pacijente.

Amniocenteza i hordocenteza – invazivne metode koje daju tačne i decidne podatke o anomalijama kao što su Downow, Edwardsov i Turnerov sindrom. Amniocenteza ili uzimanje plodne vode radi se u periodu od 16-19 pa i 20 nedjelje trudnoće, a pacijenti u našoj ustanovi u roku od 72 sata dobijaju nalaze.

U svim slučajevima anomalija utvrđenih genetskom analizom, pacijentima se preporučuje prekid trudnoće, objasne se razlozi i posljedice po plod.

Ponekad se otkriju i određene promjene koje ne predstavljaju problem za plod i koje će i pored prisustva omogućiti pravilan razvoj djeteta kao npr. neke hroosomopatije. Ukoliko je riječ o anomalijama koje izazivaju manifestne promjene, zastoj u razvoju, smanjenu inteligenciju… izbor je uvijek na strani pacijenta. Zadatak ljekara je da tačno upozna pacijentkinju i njenu porodicu šta da očekuju tokom razvoja takvog djeteta.

Termin poroda – izračunajte
[CP_CALCULATED_FIELDS id=”4″]